Księgi wieczyste Braniewo

Sąd Rejonowy w Braniewie
ul. Sądowa 1
14–500 Braniewo

Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgi wieczyste dla miasta Braniewo oraz gmin: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to EL1B

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać EL1B000023557