Księgi wieczyste Brzeziny

Sąd Rejonowy w Brzezinach
ul. Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny

Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgi wieczyste dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to LD1B

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać LD1B000353385