Księgi wieczyste Brzozów

Sąd Rejonowy w Brzozowie
ul. 3-go Maja 2a
36-200 Brzozów

Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KS1B

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KS1B000249588