Księgi wieczyste Bytom

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom

Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgi wieczyste dla miasta Bytom, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KA1Y

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KA1Y000003439