Księgi wieczyste Chełm

Sąd Rejonowy w Chełmie
ul. Sienkiewicza 20
22-100 Chełm

Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgi wieczyste dla miasta Chełm oraz gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to LU1C

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać LU1C000637369