Księgi wieczyste Hajnówka

Sąd Rejonowy w Hajnówce
ul. Warszawska 87
17-200 Hajnówka

Sąd Rejonowy w Hajnówce prowadzi księgi wieczyste dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to BI2P

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać BI2P000043828