Księgi wieczyste Katowice

Sąd Rejonowy w Katowicach
ul. Francuskia 70a
40-200 Katowice

Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgi wieczyste dla części miasta Katowice-Wschód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowie w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KA1K

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KA1K000001089