Księgi wieczyste Kazimierza Wielka

Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej
ul. Kościuszki 3
28-500 Kazimierza Wielka

Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KI1I

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KI1I000382939