Księgi wieczyste Kozienice

Sąd Rejonowy w Kozienicach
ul. Konstytucji 3 Maja 22
26-900 Kozienice

Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to RA1K

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać RA1K000581158