Księgi wieczyste Krzeszowice

Sąd Rejonowy w Krzeszowicach
pl. Kulczyckiego 1
32-065 Krzeszowice

Sąd Rejonowy w Krzeszowicach prowadzi księgi wieczyste dla gmin Krzeszowice i Zabierzów, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KR2K

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KR2K000549999