Księgi wieczyste Kutno

Sąd Rejonowy w Kutnie
ul. Spokojna 2
99-300 Kutno

Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi księgi wieczyste dla miasta Kutno oraz gmin: Bedlno, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Strzelce i Żychlin, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to LD1K

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać LD1K000101491