Księgi wieczyste Lębork

Sąd Rejonowy w Lęborku
pl. Kopernika 4
84-300 Lębork

Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgi wieczyste dla miast Lębork i Łeba oraz gmin: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to SL1L

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać SL1L000321870