Księgi wieczyste Łęczyca

Sąd Rejonowy w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 16
99-100 Łęczyca

Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgi wieczyste dla miasta Łęczyca oraz gmin: Daszyna, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Łęczyca, Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to LD1Y

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać LD1Y000210903