Księgi wieczyste Miechów

Sąd Rejonowy w Miechowie
pl. Kościuszki 3A
32-200 Miechów

Sąd Rejonowy w Miechowie prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KR1M

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KR1M000008347