Księgi wieczyste Opoczno

Sąd Rejonowy w Opocznie
ul. Biernackiego 20
26-300 Opoczno

Sąd Rejonowy w Opocznie prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to PT1O

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać PT1O000040694