Księgi wieczyste Rybnik

Sąd Rejonowy w Rybniku
pl. M. Kopernika 2
44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgi wieczyste dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to GL1Y

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać GL1Y000992255