Księgi wieczyste Sandomierz

Sąd Rejonowy w Sandomierzu
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgi wieczyste dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KI1S

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KI1S000812422