Księgi wieczyste Skała

Sąd Rejonowy w Skale
ul. Rynek 29
32-043 Skała

Sąd Rejonowy w Skale prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Skała i Sułoszowa, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KR2P

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KR2P000178277