Księgi wieczyste Skawina

Sąd Rejonowy w Skawinie
ul. Mickiewicza 21
32-050 Skawina

Sąd Rejonowy w Skawinie prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Mogilany i Skawina w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KR3I

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KR3I000068435