Księgi wieczyste Sopot

Sąd Rejonowy w Sopocie
ul. 1 Maja 10
81-967 Sopot

Sąd Rejonowy w Sopocie prowadzi księgi wieczyste dla miasta Sopot, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to GD1S

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać GD1S000018858