Księgi wieczyste Lublin

Sąd Rejonowy w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

Sąd Rejonowy w Świdniku prowadzi księgi wieczyste dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczennikódla miasta Świdnik or w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to LU1S

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać LU1S000008438