Księgi wieczyste Sztum

Sąd Rejonowy w Sztumie
ul. Mickiewicza 17
82-400 Sztum

Sąd Rejonowy w Sztumie prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to GD2I

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać GD2I000071930