Księgi wieczyste Tyczyn

Sąd Rejonowy w Tyczynie
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn

Sąd Rejonowy w Tyczynie prowadzi księgi wieczyste dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn, w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to RZ2Z

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać RZ2Z000000010