Księgi wieczyste Wieliczka

Sąd Rejonowy w Wieliczce
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka

Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgi wieczyste dla gmin: Biskupice, Świątniki Górne i Wieliczka w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej (EKW - Elektroniczne księgi wieczyste).

Kod wydziału sądu rejonowego w Białymstoku to KR1I

Elektroniczna księga wieczysta będzie miała postać KR1I000009540