Koszty zamówienia Księgi Wieczystej:

Opłata sądowa netto Koszt usługi netto
KSIĘGI WIECZYSTE
Odpis zwykły 30 zł 30 zł
Odpis zupełny 60 zł 30 zł
Sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej elektronicznej
np. kto jest właścicielem, nr działki
- 10 zł
Opłata za ustalenie (w ramch zamówienia) numeru księgi wieczystej
po migracjinp. z Kw 3187 na Kw WA6M/00005941/8
- 10 zł
Ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie, numerze działki,
ZAMÓW
- 62 zł
Ustalenie numeru księgi wieczystej po nazwisku właściciela nieruchomości - 62 zł
WNIOSKI DO KSIĘGI WIECZYSTEJ
Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o aktualizację w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku zasiedzenia
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku wyroku Sądu
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o zmianę użytkowania wieczystego na własność
200 zł 150 zł
HIPOTEKI
Wpis jednej hipoteki do księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Wpis dwóch hipotek do księgi wieczystej 400 zł 150 zł
Wykreślenie jednej hipoteki z księgi wieczystej 100 zł 150 zł
Wykreślenie dwóch hipotek z księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Zmiana wpisanej hipoteki w księdze wieczystej 150 zł 150 zł
Sprostowanie wpisu dotyczącego hipotek 60 zł 150 zł
SPADEK
Wpis spadkobierców do ksiąg wieczystych 150 zł 150 zł
Lokale SPÓŁDZIELCZE
Złożenie wniosku o założenie księgi i wpis właściciela 260 zł 150 zł
ODPISY KRS
Odpis aktualny 30 zł 30 zł
Odpis pełny (zawiera wpisy wykreślone - szare tło) 60 zł 30 zł
AKTA REJESTROWE
Kopia akt rejestrowych tylko woj. mazowieckie (zdjęcia) - od 100 zł
Kopia akt rejestrowych tylko woj. mazowieckie (ksero) 1 zł za stronę A4 od 300 zł
Kopia akt rejestrowych tylko woj. mazowieckie
(poświadczone przez Sąd)
6 zł za stronę A4 od 300 zł
REJESTR ZASTAWÓW
Zaświadczenie o wpisie osoby/firmy w rejestrze zastawów 20 zł 30 zł
Zaświadczenie o wpisie przedmiotu w rejestrze zastawów 20 zł 30 zł
Numer pozycji rejestru zastawów 20 zł 30 zł
Odpis z rejestru zastawów 20 zł 30 zł
REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH
Zaświadczenie, że podmiot NIE JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
20 zł 30 zł
Zaświadczenie, że podmiot JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
20 zł 30 zł
Odpis aktualny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 30 zł 30 zł
Odpis pełny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 60 zł 30 zł
KRAJOWY REJESTR KARNY
Zaświadczenie o niekaralności 67 zł 40 zł
Zaświadczenie o niekaralności firmy 117 zł 40 zł
Apostille na zaświadczeniu o niekaralności 60 zł 40 zł
W ramach zamówienia skan zaświadczenia
do pliku pdf i przesłanie na adres e-mail
- -

Koszty dostawy Ksiąg Wieczystych:

Przy przelewie na konto netto Przy płatności przy odbiorze netto
Cennik przesyłek listowych i kurierskich
Wysyłka listem poleconym priorytetowym Polska 5 zł -
Wysyłka listem poleconym priorytetowym UE 17 zł -
Wysyłka kurierem tylko Warszawa w godz. 8-16 25 zł 25 zł
Wysyłka kurierem tylko Warszawa w godz. 20-23 40 zł 40 zł
Wysyłka kurierem cała Polska w 24h (dni robocze) 25 zł 30 zł

Potwierdzenie płatności za Księgi Wieczyste:

Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon.
Na całkowity koszt do zapłaty składają się: opłata sądowa + opłata za usługę + koszt przesyłki + podatek VAT.
Ceny netto nie zawierają podatku VAT.