Usługa odkrywania numerów ksiąg wieczystych

Odkrywanie numerów ksiąg wieczystych możliwe jest wg. dwóch kryteriów: wg. adresu oraz wg. numeru dzialki