NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

Ustalenie numeru KSIĘGI WIECZYSTEJ po:
  • - imieniu i nazwisku właściciela
  • - adresie
  • - numerze działki
Koszt podania numeru wynosi 62 zł od jednego podanego numeru.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może lecz nie musi posiadać założonej księgi wieczystej.


DANE DO USTALENIA NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ:
E-MAIL KONTAKTOWY:
NOWY NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ


Elektroniczna Księga Wieczysta

Numer Księgi Wieczystej elektronicznej NKW - Baza Ksiąg Wieczystych składa się z trzech części:

1) Czteroznakowego kodu wydziału sądu który prowadzi elektroniczną księgę wieczystą NKW i w którym znajdowała się księga wieczysta w chwili jej założenia. Wykaz kodów wydziałów sądów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych. Podczas składania zamówienia kod wydziału sądu można wprowadzić ręcznie lub wybrać przy pomocy listy wyboru zawierającej nazwy miejscowości, w których znajdują się wydziały ksiąg wieczystych - w przypadku miast, w których znajduje się kilka wydziałów lista zawiera również numery wydziałów. Kod wydziału np. WA2M.

2) Księga wieczysta Numer, który odpowiada numerowi nadanemu w repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału. W przypadku ksiąg wieczystych, które prowadzone były wcześniej w postaci tradycyjnej (tzn. papierowej) jest to numer, który widniał na okładce księgi wieczystej uzupełniony zerami do ośmiu znaków.

3) Cyfry kontrolnej nadawanej przez wydział prowadzący księgę w chwili jej zakładania lub migracji księgi do postaci elektronicznej księgi wieczystej czyli kombinacja kodu wydziału który prowadzi księgę wieczystą i numeru księgi wieczystej w bazie w wyniku czego powstają nowe numery ksiąg wieczystych NKW - Nowa Księga Wieczysta które są gromadzone w prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Baza Ksiąg Wieczystych.